Nazdar Beskyďáci!                                                                                               Aktualizováno: 18.11. 2017

Lesy v Mionší ponechány bez zásahu člověka
Samovolnému přírodnímu vývoji bez zásahu člověka jsou ponechány lesy na ploše 157,23ha v národní přírodní rezervaci Mionší v Beskydech. Smlouvu o vymezení bezzásahového území 16.11. podepsali generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR bylo dosud podle smlouvy o spolupráci mezi Lesy ČR a AOPK ČR vymezeno 9 bezzásahových území. Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy je desáté a v Moravskoslezském kraji první. Patří k největším. „Ve většině tamějších lesů se netěží už víc než 100 let. Vyskytují se tam velmi vzácní pralesní brouci a měkkýši i ptáci, například datlík tříprstý a puštík bělavý. V Mionší je ale především největší komplex bukojedlových lesů v České republice, tím je lokalita mimořádná,“ řekl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Území je špatně přístupné a neprochází jím žádná turisticky značená cesta. Katastrálně spadá do správních obvodů obcí Dolní Lomná a Horní Lomná. „Mionší je jedinečné území, kde už dlouho sledujeme velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se vyvíjí příroda bez zásahů člověka. V období klimatické změny se nám budou poznatky získané v Mionší bezpochyby hodit a využijeme je pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území. Jsem rád, že se po několikaleté přestávce spolupráce na vyhlašování bezzásahových území zintenzivnila a že letos vyhlašujeme již druhé bezzásahové území,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vyznačení bezzásahových území je společným a letitým projektem Lesů ČR i AOPK. Letos podepisují zástupci obou organizací smlouvu již podruhé. V červnu se tak stalo ve Studeném na Benešovsku ve Středočeském kraji. V lesích spravovaných podnikem Lesy ČR je tedy na 795,6ha lesa 10 bezzásahových území. Obdobnou dohodu má AOPK ČR také se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR.

Zlín přispěl na opravu památek ve zlínském a štípském kostele
Kulturní fond města Zlína podpořil opravu dvou významných památek. Informoval o tom mluvčí města Zdeněk Dvořák. Opravy se týkaly dvou kostelů, a to poutního kostela Narození panny Marie ve zlínské části Štípa a kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Dohromady putovalo z Kulturního fondu měta Zlína na rekonstrukce památek 300tis.Kč. Částka 150tis.Kč pomohla zrestaurovat bočního oltáře sv. Marie Magdaleny ve štípském poutním kostele a stejná suma pomohla s restaurováním pískovcových ozdobných prvků v kostele sv. Filipa a Jakuba. "Restaurování sedmi pískovcových portálů vchodů zlínského kostela a jejich ostění trvalo průběžně od července do září. Památkově je nejzajímavější a nejhodnotnější hlavní vstupní portál," nechala se slyšet Pavla Hradilová, restaurátorka, která se obnově portálů v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně věnovala. O přidělení obou dotací z Kulturního fondu rozhodla nedávno rada města Zlína.

Rožnov investoval do vánočního osvětlení 121tis.Kč
Přes 121tis.Kč investoval Rožnov pod Radhoštěm do vánočního osvětlení. Na Masarykově náměstí i dalších místech se rozsvítí 1.12., řekl mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross. Město repasovalo stávající osvětlení Masarykova náměstí a nově zakoupilo osvětlení pro rekonstruovanou Lázeňskou ulici, lávku u společenského domu a také na část borovic na Masarykově náměstí. „V prvním prosincovém večeru se na Masarykově náměstí rozsvítí vánoční strom, Betlém karpatského lidu a také repasovaná i nová výzoba náměstí a jeho blízkého okolí,“ uvedl Gross. V 17:15 se se stromem rozsvítí i 24 světelných girland, které obsahují 4800 LED diod. „Součástí vánoční výzdoby Masarykova náměstí je také 107 prvků převěsů a girland, které budou pověšeny po celém obvodu náměstí. Repasovali jsme dvě desítky vánočních světelných motivů vloček a komet, které většinou zdobí sloupy veřejného osvětlení,“ informoval mluvčí. Nově město zakoupilo vánoční osvětlení na ulici Lázeňskou, lávku pro pěší u společenského domu a některé borovice na Masarykově náměstí. „Konkrétně to je 7 nových prvků na ulici Lázeňské se světelnými motivy letící hvězdy, doplnili jsme výzdobu na lávce pro pěší, a to dvěma kusy girland a dvěma kusy světelných motivů Krystal a nové nasvícení dostanou také poslední dosud neosvětlené borovice na Masarykově náměstí. Na ně umístíme 160m světelných řetězů s efektem flash,“ dodal Gross.

Zchátralý frenštátský památník získá svoji původní podobu
Památník Josefa Jandy ve Frenštátě pod Radhoštěm se vrátí do podoby, jakou měl při svém odhalení v roce 1933. Dílo trojanovického sochaře Jana Knebla už velmi zchátralo, navíc před 7 roky značnou část pobořili vandalové. „Památník se pak opravil v rámci tehdejších finančních možností, což znamenalo provizorně. Budeme tam mít práce více než dost,“ poznamenal restaurátor Tomáš Skalík. Se spolupracovníky musí hlavně doplnit kamenné i kovové části, čeká je také obnova zmizelé balustrády (kamenné zábradlí, pozn. red) a mnoho dalšího. „Začneme s čištěním a budeme pokračovat podle toho, co nám dovolí počasí,“ popsal Skalík s tím, že na venkovní práce potřebují teploty alespoň pět stupňů nad bodem mrazu. Památník tvoří dva pískovce - hořický a zelený těšínský. „Chybějící těšínský už nevrátíme, nové části uděláme z kvalitnějšího božanovského pískovce, aby déle vydržel,“ nastínil Skalík, pro kterého je každá restaurátorská práce zajímavá. Ta frenštátská pak tím, že odborníci podle dochovaných částí musejí doplnit chybějící kusy památníku. Mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová potvrdila, že památník už byl ve špatném stavu. „Náklady na opravu dosáhnou pravděpodobně výše 441tis.Kč. Smluvně není stanoven pevný termín dokončení opravy, ale existuje lhůta 13 týdnů od předání památníku restaurátorům. To však s ohledem na počasí, které má vliv na dodržení technologických postupů,“ přiblížila mluvčí. Lékař a kronikář Josef Janda (1811–1876) patřil v polovině 19.stol. k nejváženějším frenštátským občanům, kteří výrazně ovlivňovali městský veřejný život. Zasloužil se například o vznik prvního frenštátského špitálu. V roce 1865 založil městskou pamětní knihu, kam do roku 1875 zaznamenával důležité události. Současně byl předsedou prestižního Střeleckého spolku. Frenštátský Okrašlovací spolek pak v roce 1933 odhalil Jandův památník. Po někdejším frenštátském dobrodinci je také pojmenována ulice Jandovo stromořadí.

Vsetín chce změnit břehy Bečvy, chystá skleněný most, zvažuje i lanovku
Ve Vsetíně plánují, jak lépe využít břehy řeky Bečvy. Prostor by se měl proměnit v relaxační zónu jen pár kroků od centra města, kde by bylo možné například grilovat. Dosud sloužily hlavně cyklistům či pejskařům. Nyní ale město začalo hledat potenciál, který břehy řeky Bečvy ve Vsetíně mají. Několikakilometrový úsek se má proměnit v promenádu a klidovou zónu, jež nabídne odpočinek i možnost, jak aktivně trávit volný čas. „Využít se dá několikakilometrový úsek od restaurace Snaha až po nemocnici. Na několika místech plánujeme třeba barbecue pointy, tedy místa určená ke grilování,“ uvedl místostarosta Vsetína Tomáš Pifka. Na březích řeky by měly vzniknout vyhlídky a místa na sezení, kromě toho se počítá i s rozšířením cyklostezky Bečva, která už kapacitně nestačí. Nově by mohly vzniknout tři okruhy s různým stupněm náročnosti v celkové délce 6km. Zřejmě největší změna čeká prostor kolem lávky pro pěší. Ta vede od Panské zahrady naproti pod zámek. Z lávky má být, podle návrhu architektů Ateliéru 8000, kteří připravili první studie, most se skleněným průhledem na vodní hladinu. Na jednom konci bude vystupovat ze zeleně parku, na druhém na něj navážou nové schody. Spolu s opravenou stezkou jsou navržené tak, aby zmírnily výstup do příkrého svahu a pěší dovedly až pod hradby na Horním městě. „Bečva městem protéká v blízkosti centra, a proto se přímo nabízí využít břehy jako klidovou zónu,“ doplnila mluvčí města Adéla Kousalová. Na papír se dostala i lanovka na sídliště Sychrov, které stojí na vrcholu kopce. Jestli se překvapivý nápad ujme, jisté není, teprve ekonomická rozvaha ukáže, zda by mohla někdy v budoucnu nahradit linky městské hromadné dopravy. Zcela jistě by se ale stala turistickou atrakcí. „Chápu to spíš jako návrh, který nemá reálné ukotvení,“ reagoval zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín Michal Berg. „Zpřístupnit břehy řeky je ale velmi dobrá myšlenka, která jde správným směrem. Zároveň však jde o tak zásadní změnu, že bude nutná veřejná diskuse,“ dodal. Na samém začátku celé proměny jsou však protipovodňová opatření. Ta jsou stěžejní a teprve od nich se bude oživení břehů odvíjet. „V současnosti je protipovodňová ochrana města zajištěna ochrannými hrázemi s kapacitou na 20-letou vodu. Záměrem je ale zvýšit kapacitu na 100-letou vodu,“ vysvětlila Jana Kučerová z Povodní Moravy. Město má hotový průzkum, který ukázal, že je možné vyhnout se technologicky komplikovanějšímu navyšování břehů. To by totiž znamenalo taky zásah do mostů, kterých je na území města 14. Méně komplikovanou se nyní jeví takzvaná prohrábka, tedy snížení dna řeky. V případě Bečvy by šlo až o 70cm. Město má geologický průzkum podloží i souhlas biologů. Teď se čeká na vyhodnocení ekonomické stránky. Protipovodňová opatření by byla v režii Povodní Moravy, úpravu břehů by pak platilo město z dotací. „Nechci se pouštět do odhadů, rozhodně se ale bavíme o částce v řádech milionů korun,“ naznačil Pifka. V příštím roce se radnice hodlá pustit do projektové přípravy.        NOVINKY NA WEBU

        12.11.
        nová trasa č.135
 
        19.10.
        rozhledna Svatojánská věž
 
        09.10.
        nová nádrž klauz Panský

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

In-počasí


        POČASÍ

        Lysá hora aktuálně
        Holešov aktuálně
        Sněhové zpravodajství
        Předpověď pro sportovní létání
        Nebezpečí požárů
        Nebezpečí zemědělského sucha
        Předpověď aktivity klíšťat

 

        VODA

        Průtoky v řekách
        Aktuální sjízdnost řek
        Teploty vody v nádržích
        Kvalita vody ke koupání ZL
        Kvalita vody ke koupání MS
        Povodí Odry s.p.
        Povodí Moravy s.p.        MEDIA

        TV Polar
        TV Beskyd
        TV Kopřivnice
        Český rozhlas Ostrava

        noviny Deník FM
        noviny Deník NJ
        noviny Deník VS
        noviny Deník ZL

 

        AUDIO A VIDEO POŘADY

        18.11.
        městské mobil. aplikace ve ZL kraji
        hazard ve Frenštátě nebude
        Mionší budou více sledovat vědci

        11.11.
        horské chaty jsou na Silvestra plné
        Vsetín schvaluje smlouvu k nádraží
        sbírka na vrt pro chatu Kusalíno
        dřevo na kostel v Gutech bude z Ostravice
        ostravské děti jezdí dýchat do Bílé

        02.11.
        rysí mláďata asi nepřežijí zimu
        o chystané přehradě u Vlachovic
        Pustevny projdou další proměnou

        26.10.
        letečtí záchranáři trénovali v Beskydech
        obchvat Třince lidé chválí
        tip na túru: půlhřebenovka Javorníků
        tip na túru: Nýdek a Kiczory

        19.10.
        nakažené divočáky loví v noci
        křečci jsou silnici trnem v oku
        obchvat Třince měl zpoždění

        13.10.
        Ostravice má trasy i pro vozíčkáře
        rozhovor s beskydským mykologem
        ekologické WC na chatě Prašivá
        ve valaš. ekocentru zpracovávali ovoce

        06.10.
        houby rostou ve velkém
        výzkumná stanice Bílý kříž
        hukvaldská obora slaví 450 let
        rekonstrukce přehrady Šance pokračuje
        valašské muzeum obdrželo ocenění
        divoká prasata budou střílet policisté
        malenovický hrad zlepší statiku
        zákaz pro kamiony u Šance
        Jablunkovští chtějí zachovat obchod

        29.09.
        túra u Kysuckého Nového Mesta
        rozhledna Kamenité v Kysucích
        cyklovýlet z Povážské Bystrice        DOPRAVA

        Jízdní řád IDOS
        Aktuální dopravní info
        Autobus na Lysou horu
        Cyklobus Ova - FM - Bílá - Karlovice - P.Bečva
        Cyklobus NJ - FpR - Soláň - Karlovice - Bílá
        Cyklobus Přerov - Hranice - VM - Bumbálka
        Cyklobus VM - Pustevny - Bumbálka
        Cyklobus Rožnov - Soláň - Vel. Karlovice
        Cyklobus Rožnov - Soláň - Nový Hrozenkov
        Cyklobus Vsetín - Liptál - Zlín
        Cyklobus Vsetín - Halenkov - Soláň - Podťaté
        Cyklobus ZL - Lukov - Troják - Bystřice p.H.

 

        UŽITEČNÉ ODKAZY

        Horská služba Beskydy
        Klub Českých Turistů
        Lesy ČR
        ČSOP
        Velké šelmy
        Hlasy ptáků a zvířat
        Atlas hub
        Atlas rostlin
        Geocaching
        Beskydská běžkařská magistrála
        Hostýnská běžkařská magistrála

 

        MAPY

        turistická mapa Beskyd na Mapy.cz
        mapa Beskyd na Google.com
        mapa ČR z roku 1955
        mapa ČR z let 1836-1852
        katastrální mapa ČR
        Google Earth ke stažení
        mapa CHKO Beskydy
        zóny v CHKO Beskydy
        ptačí oblast Beskydy
        ptačí oblast Horní Vsacko
        turistická mapa SR